چهارشنبه ٣١ شهريور ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
کتاب و نشريه به‌شرح زير توسّطِ مرکزِ تحقيقات فارسي

کتاب و نشريه به‌شرح زير توسّطِ مرکزِ تحقيقات فارسي دهلي‌نو منتشر شدهالف: کتابهاي چاپ شده قبل از 1386:

 
1
پاسداران زبان و ادبيات فارسي در هند (ج 1),
   شهريورماه 1364 ﻫ ش/ محرّم‌الحرام 1406 ﻫ
 2  پاسداران زبان و ادبيات فارسي در هند (ج 2)    15 خردادماه 1365 ﻫ ش/26 رمضان‌المبارک 1406 ﻫ
 3  عصمت‌نامه يا داستان لورك و مينا مؤلّف ويشنو شرمان, تحقيق پروفسور سيّد امير حسن عابدي, 
 آبان‌ماه 1364 ﻫ ش/صفرالمظفّر 1406 ﻫ 
 4  فهرست نسخه‌هاي خطّي كتابخانة شعبة تحقيق و اشاعت كشمير و كتابخانة حميديه بهوپال    بهمن‌ماه 1363 ﻫ ش/فورية 1986 م
 5  فهرست نسخه‌هاي خطّي عربي كتابخانة ندوةالعلما، لكهنو    مردادماه 1365 ﻫ ش/ ذي‌الحجّة 1406 ﻫ
 6  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانة ندوةالعلما، لكهنو    فروردين‌ماه 1365 ﻫ ش/ آوريل 1986 م
 7  فهرست نسخه‌هاي خطّي كتابخانة راجه محمودآباد، لكهنو    بهمن‌ماه 1366 ﻫ ش/ جمادي‌الثّاني 1408
 8  درياي اسمار, ترجمة فارسي «کَتَا سَرِتْ‌سَاگَرْ»  مصطفٰي خالقداد عبّاسي, تصحيح استاد عابدي و تارا چند  بهمن‌ماه 1375 ﻫ ش/فوريّة 1997 م
 9  فرهنگ لسان‌الشّعرا  تأليف عاشق، ترتيب و تنظيم: پرفسور نذير احمد  تيرماه 1374 ﻫ ش/ ژوئية 1995 م
 10  غزلهاي حافظ (براساس نسخة مؤرّخ 813 ﻫ)  ترتيب و تنظيم: پرفسور نذير احمد  دي‌ماه 1367 ﻫ ش/جمادي‌الاوّل 1409 ﻫ
 11  ديوان حافظ (براساس نسخة مؤرّخ 818 ﻫ)  ترتيب و تنظيم: پرفسور نذير احمد  دي‌ماه 1367 ﻫ ش/جمادي‌الاوّل 1409 ﻫ
 12  فهرست نسخه‌هاي خطّي و چاپي ديوان حافظ در هند  ترتيب و تنظيم: دكتر شريف حسين قاسمي,  دي‌ماه 1367 ﻫ ش/جمادي‌الاوّل 1409 ﻫ
 13  شاه محمّد اجمل اله‌آبادي و ادب فارسي  از دكتر اختر مهدي  1992 م
 14  محقّقين و منتقدينِ معروفِ زبان و ادبيّات فارسي هند در قرن بيستم  از خانم دكتر آصفه زماني  1993 م
 15  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانه‌هاي عمومي و آرشيو پتيالا (پنجاب، هند),    نشر اوّل 1377 ﻫ ش/1999 م
 16  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانة انجمن ترقّي اردو، دهلي‌نو,    نشر اوّل 1377 ﻫ ش/1999 م
 17  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانة كتابخانة عمومي هرديال، دهلي,    نشر اوّل 1377 ﻫ ش/1999 م
 18  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانة جامعة همدرد، تغلق‌آباد, دهلي‌نو,    نشر اوّل زمستان 1377 ﻫ ش/1999 م
 19  فهرست نسخه‌هاي خطّي فارسي كتابخانة جامعة ملّية اسلاميه، دهلي‌نو    نشر اوّل 1377 ﻫ ش/1999 م
 20  فرهنگ فارسي‌ـ هندي, جلد اوّل (آـ ش)  ويراستار: دکتر چندر شيکهر  چاپ اوّل 2001 م
 21  فرهنگ فارسي‌ـ هندي, جلد دوّم (ص‌ـ ي)  ويراستار: دکتر چندر شيکهر  چاپ اوّل 2001 م
 22  تاريخ شاه شجاعي,  تأليف مير محمّد معصوم بن حسن صالح (سدة يازدهم هجري), مقدّمه و تصحيح: دکتر سيّد محمّد يونس جعفري  اسفند 1385 ﻫ ش/مارس 2007 م
 23  چهار چمن  تأليف چندر بهان برهمن (سدة يازدهم هجري), مقدّمه و تصحيح: دکتر سيّد محمّد يونس جعفري  اسفند 1385 ﻫ ش/مارس 2007 م.
 24  طورِ معنيٰ  منشي احمد حسين سِحر کاکوروي (سدة سيزدهم هجري), مقدّمه و تصحيح و تعليق: دکتر رئيس احمد نعماني  اسفند 1385 ﻫ ش/مارس 2007 م
 25      
 26      
 27      
 28      
 29      
 30      

ب: کتابهايي که در سال 1386 تا 1390 چاپ شده:

  

 1 انوارِ عقيدت (مجموعة حمد و نعت, قصائد و مناقب, سلام و مرثيه اور رباعيّات و قطعات), 
 دکتر دهرميندر ناته‍  1386 ﻫ ش/2008 م
 2  فرهنگ آريان (فارسي‌ـ هندي, انگليسي, اردو), جلد اوّل، آـ ب،  مدير و ويراستار: پروفسور چندر شيکهر  دي‌ماه 1386 ﻫ ش/ژانوية 2008 م
 3  سخنوران معاصرِ ايران  گردآور و ويراستار: دکتر علي‌رضا قزوه  خردادماه 1387 ﻫ ش/ژوئن 2008 م