جمعه ٠١ بهمن ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
کتاب های فارسی

فهرست کتاب های فارسی

نام کتاب نویسنده تاریخ انتشار زبان ناشر
از هندوستان تا حريم يار
(گزيده‌ای از سفرنامه اسفارالانوار) سيری در سفرنامه حج
علّام مير حامد حسين هند،
ترجمه و تحقيق محمّد علی مقدادی
1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی

اخبار الجمال
تالیف : راجی محمّد کولوی

(قرن دوازدهم هجری قمری)

تصحیح و تدوین

آذرمیدخت صفوی
1393/2014 م
فارسی
مرکزِ تحقيقات فارسی
اصطلاحات نسخه‌پردازي در ديوان بيدل دهلوي حميد رضا قليچ‌خانی 1389 ﻫ ش/
2011 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
اکبرنامه ابو الفضل علّامی 1389 ﻫ ش/
2011 م
فارسی رایزنی فرهنگی
انگشتري سوّم خاتم ـ اشعارِ عاشورايي علی رضا قزوه (سرودۀ) 1389 ﻫ ش/
2010 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی و میکرو فیلم نور
انيس‌الغرباء
نور قطب عالم پندوی، تصحيح دکتر غلام سرور
مقدّمه و ويراستاری علی رضا قزوه
1389 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
اهلِ همين کعبه‌ام سروده‌های سيّد عزيز مهدی رضوی 
1389 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
آشنایی با کشور هندوستان
احمد عالمی و مجید احمدی 1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی رایزنی فرهنگی
آشوب هندوستان سرودۀ ملّا محمّد بهشتی شيرازی، دکتر سيّده خورشيد فاطمه حسينی 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
بحرِ زَخّار وجيه‌الدّين اشرف
تصحيح و تدوين : آذرميدخت صفوی
1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
بحرِ زَخّار جلد دوم وجيه‌الدّين اشرف
تصحيح و تدوين : آذرميدخت صفوی
1392 ﻫ ش/ 2014 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
بحرِ زَخّار جلد سوم وجيه‌الدّين اشرف
تصحيح و تدوين : آذرميدخت صفوی
1393 ﻫ ش/ 2014 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
بساتين‌الانس
محمّد بن صدر تاج عبدوسی اخستان دهلوی،
مقدّمه و تصحيح و تحشيه : پروفسور نذيد احمد
1389 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
پاسداران زبان و ادبيات فارسی در هند (ج 1) خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1364 ﻫ ش/ 1985 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
پاسداران زبان و ادبيات فارسی در هند (ج 2)
خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو
1365 ﻫ ش/ 1986 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
تاج المآثر
تاج‌الدّين حسن نظامی (سده ششم و هفتم هجری)
مقدّمه و تصحيح و تنقيح: پروفسور سيّد امير حسن عابدی
1387 ﻫ ش/ 2008 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
تاريخ شاه شجاعي
مير محمّد معصوم بن حسن صالح (سدة يازدهم هجری)
مقدّمه و تصحيح دکتر سيّد محمّد يونس جعفری
1385 ﻫ ش/ 2007 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ترکيبات خاص بيدل در چهار عنصر ماه‌جبين عمر 1387 ﻫ ش/ 2009 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
تشریح الاقوام تالیف : کرنیل جیمس اسکنر
تصحیح و تدوین : آذرمیدخت صفوی
اسفند 1393/2014 م
مرکزِ تحقيقات فارسی
تفسیر و مفسران در هند
پروفسور سيّد علی محمّد نقوی 1393 ﻫ ش/ 2014 م فارسی رایزنی فرهنگی
جانبِ هندوستان آيد همی پروفسور ضميره غفّار اوا 1390 ﻫ ش/ 2011 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
چهار چمن
چندر بهان برهمن (سدة يازدهم هجری)
مقدّمه و تصحيح : دکتر سيّد محمّد يونس جعفری
1385 ﻫ ش/ 2007 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
حديقه هندی (چمن چهارم)
بهگوان داس هندی
مقدّمه، تصحيح و تعليقات : پروفسور شريف حسين قاسمی
1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
 حزین لاهیجی
اثر سرفراز خان ختک
 سید نقی عباس کیفی  1394 ﻫ ش/ آوريل 2015 م  فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
حیات و خدمات حجت الاسلام و المسلمین سید محمد عبادت نقوی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1389 ﻫ ش/2011 م فارسی رایزنی فرهنگی
حیات و خدمات حجت الاسلام و المسلمین علامه سید مرتضی رضوی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1390 ﻫ ش/ 2012 م فارسی رایزنی فرهنگی
حیات و خدمات سیدالاعلام مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید یوسف موسوی کشمیری (ره) خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1389 ﻫ ش/2011 م فارسی رایزنی فرهنگی
حیات و خدمات حجت الاسلام و المسلمین سید علی تقوی خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1390 ﻫ ش/ 2011 م فارسی رایزنی فرهنگی
دريای اسمار4-1

مصطفٰی خالقداد عبّاسی، تصحيح استاد عابدی و تارا چند
ترجمة فارسي «کَتَا سَرِتْ‌سَاگَرْ»
1375 ﻫ ش/
1997 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
دريای اسمار4-2 مصطفٰی خالقداد عبّاسی، تصحيح استاد عابدی و تارا چند
ترجمة فارسي «کَتَا سَرِتْ‌سَاگَرْ»
1375 ﻫ ش/
1997 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
دريای اسمار4-3 مصطفٰی خالقداد عبّاسی، تصحيح استاد عابدی و تارا چند
ترجمة فارسي «کَتَا سَرِتْ‌سَاگَرْ»
1375 ﻫ ش/
1997 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
دريای اسمار4-4 مصطفٰی خالقداد عبّاسی، تصحيح استاد عابدی و تارا چند
ترجمة فارسي «کَتَا سَرِتْ‌سَاگَرْ»
1375 ﻫ ش/
1997 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ديوان حافظ براساس نسخة مؤرّخ 818 ﻫ

ترتيب و تنظيم: پرفسور نذير احمد
1367 ﻫ ش/
1988
م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ديوان حکيم شيخ حسين شهرت شيرازي

حکيم شيخ حسين شهرت شيرازی
تصحيح و تحقيق : غلام مجتبٰی انصاری، بازنگری و ويراستاری : علی رضا قزوه
1388 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ديوان سقّای بخارايی2-1
سرودهای حاجی بهرام سقّای بخارايی
به‌کوشش : دکتر محمّد يوسف
1388 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ديوان سقّای بخارايی2-2 سرودهای حاجی بهرام سقّای بخارايی
به‌کوشش : دکتر محمّد يوسف
1388 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ديوان عاقل خاں رازي خوافی

سرودهای عاقل خان رازی
به‌کوشش: دکتر محمّد امين «عامر»، بازنگری و ويراستاری: علی رضا قزوه
1388 ﻫ ش/ 2010 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
رامايانا (نسخة منظوم) 3-1
گِردهر داس (سروده) 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
رامايانا (نسخة منظوم) 3- 2
گِردهر داس (سروده) 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
رامايانا (نسخة منظوم) 3- 3

گِردهر داس (سروده) 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
رامايانا

ملّا مسيح پانی پتی
(بازسرود
ه)
1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
 زندگی نامه مختصر علامه حافظیان  خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو  1389 ﻫ ش/ 2010 م.  فارسی  رایزنی فرهنگی
سجّاده‌نشينان بیهار (مشايخ سخن‌پرداز) سيّد محمّد طلحه رضوی برق 1393 ﻫ ش/ 2015 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
سخنوران معاصرِ ايران علیرضا قزوه 1387 ﻫ ش/ 2008 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
سرمه اعتبار رئيس احمد نعمانی 1387 ﻫ ش/ 2009 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
سيري در تاريخ انديشه ديني هند (جلد اول)
سيّد علی محمّد نقوی 1387 ﻫ ش/ 2008 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
شاه محمّد اجمل اله‌آبادي و ادب فارسی
اختر مهدی 1391 ﻫ ش/ 1992 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
شاهجهان‌نامه

محمّد بن محمّد محمود معروف به‌جلالای طباطبايی زوّاره‌ای اردستانی
مقدّمه، تصحيح و تحشی، دکتر سيّد محمّد يونس جعفری
1388 ﻫ ش/ 2009 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
 شرح آداب المریدین حضرت مخدوم جهان شیخ شرف الدین احمد یحیی منیری  1390 ﻫ ش/ 2011 م فارسی
 مرکزِ تحقيقات فارسی
شرح لمعات

سيّد عبدالله برزش‌آبادی مشهدی
تصحِيح : اکبر ثبوت
1389 ﻫ ش/ 2011 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
طورِ معنی 2-1

منشی احمد حسين سِحر کاکوروی (سده سيزدهم هجری)
مقدّمه و تصحيح و تعليق : دکتر رئيس احمد نعمانی
1385 ﻫ ش/ 2007 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
طورِ معنی 2-2 منشی احمد حسين سِحر کاکوروی (سده سيزدهم هجری)
مقدّمه و تصحيح و تعليق : دکتر رئيس احمد نعمانی
1385 ﻫ ش/ 2007 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
عبرت‌الغافلين ميرزا محمّد رفيع سودا دهلوی 1390 ﻫ ش/ 2011 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
عصمت‌نامه يا داستان لورك و مينا

ويشنو شرمان
تحقيق پروفسور سيّد امير حسن عابدی
1364 ﻫ ش/
1406 ﻫ
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
غزلهاي حافظ : بر اساس نسخة مؤرّخ 813ﻫ
حافظ 1367 ﻫ ش/
1409 ﻫ
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فتوح‌الحرمين
(تصوير نسخه خطّی کتابخانه گنج بخش)

محيی الدّين لاری 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ آريان
جلد اوّل،
«آ ـ ب»
(فارسیـ هندی، انگليسی، اردو)
چندر شيکهر : مدير و ويراستار 1386 ﻫ ش/
2008 م

فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ آريان
جلد دوم «پ ـ ث»

(فارسي‌ـ هندی، انگليسی و اردو)
چندر شيکهر : مدير و ويراستار 1388 ﻫ ش/
2010 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ آريان
جلد سوم
«ج ـ خ»
(فارسي‌ـ هندی، انگليسی، اردو)
چندر شيکهر : مدير و ويراستار 1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ فارسی ـ هندی
جلد اوّل (آ ـ ش) ( چاپ اوّل)
چندر شيکهر: ويراستار 2001 م فارسی
هندی
مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ فارسی ـ هندی
جلد دوّم (ص‌ ـ ی) ( چاپ اوّل)
چندر شيکهر: ويراستار 2001 م فارسی
هندی
مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ لسان‌الشّعرا
عاشق
ترتيب و تنظيم: پرفسور نذير احمد
1374 ﻫ ش/
1995 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخ خطی دارالمصنفین شبلی آکادمی، اعظم گره ـ هند مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1390 ﻫ ش/2011 م

رایزنی فرهنگی با همکاری دارالمصنفین علامه شبلی نعمانی
فهرست نسخه‌های خطّی عربی كتابخانه ندوةالعلما، لكهنو مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1365 ﻫ ش/
1986
م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه انجمن ترقّی اردو، دهلی نو مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1377 ﻫ ش/
1999 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه جامعه ملّيه اسلاميه، دهلی نو-1 مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1377 ﻫ ش/
1999 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه جامعه ملّيه اسلاميه، دهلی نو-2 مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو


فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه جامعه همدرد، تغلق‌آباد، دهلی نو مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1377 ﻫ ش/
1999 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه كتابخانه عمومی هرديال، دهلی
مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1377 ﻫ ش/
1999 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّي فارسی كتابخانه ندوةالعلما، لكهنو مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1365 ﻫ ش/
1986 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی فارسی كتابخانه‌های عمومی و آرشيو پتيالا (پنجاب، هند) مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1377 ﻫ ش/
1999 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی كتابخانه راجه محمودآباد، لكهنو مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1366 ﻫ ش/
1987
م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی كتابخانه شعبه تحقيق و اشاعت كشمير و كتابخانه حميديه بهوپال مرکزِ تحقيقات فارسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – دهلی نو 1363 ﻫ ش/
1986 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فهرست نسخه‌های خطّی و چاپی ديوان حافظ در هند
ترتيب و تنظيم: دكتر شريف حسين قاسمي 1367 ﻫ ش/
1988
م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
فقه و فقها در هند سيّد علی محمّد نقوی 1393 ﻫ ش/ 2015 م فارسی رایزنی فرهنگی
 کلیات آزاد بلگرامی
اثر مير غلام علي آزاد بلگرامي
تصحیح دکتر حسن عبّاس
1393 ﻫ ش/ 2015 م
فارسی
مرکزِ تحقيقات فارسی
 مثنوی پادشاه نامه  تصحیح روانشاد دکتر یونس جعفری  1395 ﻫ ش/ 2017 م  فارسی رایزنی فرهنگی
مثنوي تحفه سفرالسّعادة (سفرنامه حرمين شريفين منظوم) سيّد محمّد اسد علی خورشيد 1390 ﻫ ش/
2011 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
محقّقين و منتقدينِ معروفِ زبان و ادبيّات فارسي هند در قرن بيستم 2-1
آصفه زمانی 1372 ﻫ ش/
1993 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
محقّقين و منتقدينِ معروفِ زبان و ادبيّات فارسي هند در قرن بيستم 2-2
آصفه زمانی 1372 ﻫ ش/
1993 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
مسافرتِ هندوستان
حاجي ميرزا محمّد معصوم نايب‌الصّدر شيرازی (معصوم علي شاه)
به‌کوشش هومن يوسفدهی
1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
ملخّصِ شاهجهان‌ نامه
محمّد طاهر آشنا مخاطب به«عنايت خان»
تصحيح دکتر جميل الرّحمٰن
1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
 مناقب الاصفیاء : دراحوالات حضرت مخدوم جهان شیخ شرف الدین احمد یحیی منیری  حضرت مخدوم شعیب قدس سره 1390 ﻫ ش/
2011 م
 فارسی  مرکزِ تحقيقات فارسی
منشي نولکشور: حيات و خدمات
سيّد مصطفٰي حسين نقوي «اسيف جايسی»
ترجمه: خان محمّد صادق، مقدّمه و ويراستاری : علیرضا قزوه
1389 ﻫ ش/
2010 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
مهنّدات 3- 1
(مجموعه مطالعات فرهنگ
زبان و ادب فارسی در شبه قارّ
ۀ هند)
سيّد عبدالرّضا موسوی طبری 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
مهنّدات 3- 2
(مجموعه مطالعات فرهنگ
زبان و ادب فارسی در شبه قارّ
ۀ هند)
سيّد عبدالرّضا موسوی طبری 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
مهنّدات 3- 3
(مجموعه مطالعات فرهنگ
زبان و ادب فارسی در شبه قارّ
ۀ هند)
سيّد عبدالرّضا موسوی طبری 1388 ﻫ ش/
2009 م
فارسی مرکزِ تحقيقات فارسی
نهج البلاغه
1391 ﻫ ش/ 2012 م فارسی رایزنی فرهنگی