شنبه ٠١ آبان ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
فهرست کتاب های هندی

فهرست کتاب های هندی

نام کتاب نویسنده تاریخ انتشار زبان ناشر
ایران آیینه تمدن و فرهنگ-1 چندر شیکهر مدوکر تیواری 1381 ﻫ ش/ 2002 م  ہندی رایزنی فرهنگی
ایران آیینه تمدن و فرهنگ-2        
 حکایت آفتاب
نگاهی به زندگانی حضرت علی‌بن موسی الرضا(ع)
سیدمحمد نجفی‌ یزدی 1391 ﻫ ش/ 2012 م هندی رایزنی فرهنگی
ديوان امام - انتخاب چهل شعر از دیوان امام خمینی (ره) امام خمینی (ره) 1386 ﻫ ش/
2007 م
 هندی  رایزنی فرهنگی
سچا عزادار  محمد شجاعی 1390/ 2010 م هندی رایزنی فرهنگی
فرمان تاریخی حضرت علی(ع) به مالک اشتر
حضرت علیٴ 1384 ﻫ ش/ 2005 م انگلیسی، هندی رایزنی فرهنگی
فرهنگ فارسی ـ هندی
جلد اوّل (آ ـ ش) ( چاپ اوّل)
چندر شيکهر:  ويراستار 2001 م فارسی
هندی
مرکزِ تحقيقات فارسی
فرهنگ فارسی ـ هندی
جلد دوّم (ص‌ ـ ی) ( چاپ اوّل)
چندر شيکهر:  ويراستار 2001 م فارسی
هندی
مرکزِ تحقيقات فارسی
وصیت نامه امام خمینی (ره)
ترجمه شاهد مهدی 1389 ﻫ ش/
2010 م
 هندی  رایزنی فرهنگی
 جنت