دوشنبه ١٥ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی|ايران|اسلام|زبان و ادبيات فارسی|سوالات متداول|تماس با ما|پيوندها|نقشه سايت|English
خدمات الکترونیک
شماره 201-300

فهرست توصیفی نسخ خطی

مرکز تحقیقات رایزنی فرهنگی

دهلی نو
201

قصاید عرفی

عرفی شیرازی

فارسی

منظومه


202

دیوان قتیل لاهوری

قتیل لاهوری

فارسی

منظومه


203

قصه چهار درویش (ناقص)


اردو

داستان منثور

1866 م.

204

مجموعه دستور معما ، سحر الفت ، دستخط نواب منصور علی خان بهادر

جامی، منشی خادم علی خان

فارسی205

قصه حسن وعشق

نعمت علی خان عالی

فارسی

منظومه

1246

206

قصه حسن وعشق


فارسی

منظومه


207

گلستان سعدی و بوستان سعدی

سعدی شیرازی

فارسی

منظومه


208

گلستان سعدی

سعدی شیرازی

فارسی

منظومه

1860

209

گلستان سعدی

گلستان سعدی

فارسی

منظومه

1232 هجری

210

طوطی نامه

ضیا بخش

فارسی

منظومه

1247 هجری

211

گشایش نامه

خواجه راجکرن

فارسی

منظومه


212

مجمع الحکایت

منشی

فارسی

داستان


213

مجموعه خمسه ظهوری و منتخبی از کتاب لاله سردار سنکه و توضیحات چترمل مختار و قصه شاه دوم (اردو)


فارسی

منظومه

1096 هجری

214

مهابهارت


فارسی

تاریخ هندو


215

پوران فیض

ترجمه مهاباگوتی

فارسی

تاریخ هندو


216

سنگهاسن بتیسی

ترجمه لاله کنهیا لال

فارسی

داستان


217

بهار دانش

عنایت الله کنبوه

فارسی


1233هجری

218

نوادر

هاشم الکاتب بن شیخ حسین بن شیخ بهاء الدین قریشی العباسی

فارسی

پند و اندرز


219

سنگهاسن بتیسی

ترجمه لاله کنهیا لال

فارسی

داستان


220

صحیفه شاهی

کاشف بیهقی کمال الدین حسین

فارسی

تاریخ


221

تحکیم الامانی

محمد امان

فارسی

انشا


222

دستور الانشاء

فایق لکهنوی( محمد فایق بن غلام حسین (م: 1241)

فارسی

دستور

1234 هجری

223

هدایه الصبیان ( رقعات هدایت علی)

هدایت علی تمکین

فارسی

طب

1259 هجری

224

نسخه فیض بخش

شتاب رای فرزند کرپارام

عربی


1196

225

انشای فارسی


فارسی

انشاء نگاری


226

رقعات کبیرخان

کبیر خان ابن کریم خان یتیم سهوانی

فارسی

نامه نگاری


227

رساله فهم نامه و هوش افروز آمد نامه

میکولال

فارسی

دستور

1284 هجری

228

مجموعه فیض رسانی(مکتوبات)

کبیر خان ابن کریم خان

فارسی

نامه نگاری


229

انشای خلیفه

خلیفه شاه محمد قنوجی

فارسی

ادبیات

1265

230

انشای بادهو رام

بادهورام

فارسی

ادبیات

1234

231

انشای عزیز القلوب

بهگوان داس

فارسی

نامه نگاری

1189

232

قصیده امروالقیس


عربی

منظومه


233

قصیده برده


عربی

منظومه

1094

234

شرح شقه اطیسی

یحیی بن علی الشقراطی التوزی( 429)

عربی

منظومه


235

کلمات الشعرا

محمد افضل سرخوش

فارسی

تذکره


236

لوایح جامی

جامی

فارسی

ادبیات


237

رساله در بیان سماع


فارسی

عرفان


238

رساله جامع السلوک

هدایت النبی صدقی قادری گوالیاری

فارسی

عرفان

1272

239

ارشاد الطالبین


فارسی

تصوف

1236

240

رساله حق نما

داراشکوه

فارسی

عرفان

1205 هجری

241

رشحات عین الحیات

علی بن حسین واعظی کاشفی

فارسی

تذکره عرفا


242

تاریخ جهان آرای فتحعلی شاه قاجار

میرزا محمد صادق مروزی

عربی

تاریخ

1259

243

عمادالسعادات

سید غلام علی نقوی ابن سید محمد اکمل خان

فارسی

تاریخ

1829

244

خلاصه التواریخ

سبحان رای لکهنوی

فارسی

تاریخ هند


245

مفردات


فارسی

جغرافیا


246

عوالم الکلیة


عربی247

رساله منظومه در علم مناظره

ملا جامی

عربی

مناظره


248

جمع بین رای الشیخین


عربی249

اسفار ملا صدرا

ملا صدرا

عربی

فلسفه

1036

250

رساله مسئله جبر و قدر

خواجه طوسی

فارسی

کلام و عقاید


251

تعبیر خواب


فارسی

علوم غریبه


252

تشریح الافلاک


عربی

نجوم

1288

253

نفایس العیون


فارسی

بلاغت و صرف و نحو


254

زبدة الرمل


فارسی

علوم غریبه


255

مرات آفتاب نما

عبدالرحمن چشتی شاه نواز خان دهلوی

فارسی

تاریخ

1236

256

مجموعه(2)


عربی

علوم غریبه


257

ضابطه تیر اندازی


فارسی

تیر اندازی


258

اختیارات

ملا محمد باقر مجلسی

فارسی

نجوم


259

فرحت افزای


فارسی

تیراندازی

1257

260

مخصوص تعویذات محبوب عملیات


فارسی

علوم غریبه


261

فالنامه

محی الدین مالک

فارسی

علوم غریبه


262

رساله مختصرة فی معرفة احوال ربع مجیب


فارسی

نجوم


263

جامع عباسی

بهاء الدین عاملی مستوفی( 1030)

فارسی

فقه


364

منتخب المجالس


اردو

مقتل

1296

265

سیرة النبی(ص)


فارسی

تاریخ


266

مکتوبات مجدد ثانی

محمد باقر بن شرف الدین حسینی عباسی لاهوری

فارسی

کلام


267

قرائت سجاوندی


عربی

قرآن

1120

268

ناشناخته

269

کنز الدقایق


فارسی

فقه


270

مشارق الانوار


عربی

حدیث


271

در حال امام حسین(ع)


اردو

نوحه


272

رساله آداب حج

محمد باقر بن محمد تقی

فارسی

فقه


273

سبیل النجاة


اردو

ادعیه و اوارد


274

رسالة الشمس فی قواعد المنطقیة


عربی

منطق


275

ناشناخته


عربی

ادعیه


276

احوال امام حسن(ع)


فارسی

تاریخ


277

مناقب مرتضوی

ملا صالح کاشفی

فارسی

تاریخ


278

عکس انیس


اردو

منظومه


279

انشای خلیفه


فارسی

نامه نگاری

1259

280

شرح ناشناخته


عربی281

طوطی نامه(ج3)


فارسی

داستان


282

تفسیر سیقول


فارسی

تفسیر


283

المختصر فی الاصول کلیه الصناعه الطب(ج2)


عربی

طب


284

نسخه جات(5)


عربی

طب


285

مجالس الیقین

نورالله شوشتری

فارسی

مقتل


286

الروضة فی فضائل امیرالمومنین(ع)


عربی

حدیث


287

منظومه(ج 5)


فارسی

منظومه


288

هدایة المسترشدین


عربی

فقه


289

اثنی عشریة شیخ بهایی

شیخ بهایی

عربی

فقه

1276

290

رسالة مامونیة تحفة لاریة


فارسی

فقه


291

الاستبصار(ج 2)


عربی

حدیث


292

متفرقه


فارسی293

ادعیه و اوراد


عربی

ادعیه و اوراد


1/294

حلیة المتقین

علامه مجلسی

فارسی

حدیث


(2/294)

حلیة المتقین

علامه مجلسی

فارسی

حدیث


(3/294)

حلیة المتقین

علامه مجلسی

فارسی

حدیث


(4/294)

حلیة المتقین

علامه مجلسی

فارسی

حدیث


295

کتاب الفقه


فارسی

فقه


296

رساله در احکام صید


فارسی

فقه


297

دوازده مجلس


فارسی

مقتل


298

مجالس


اردو

مقتل


299

احکام فقه


فارسی

فقه


300

ذخیرة العباد


فارسی

مقتل